Sprawozdanie za 2017 rok Stowarzyszenie Carmen
with Brak komentarzy

SPRAWOZDANIE SK CARMEN 2017 (1)

Sprawozdanie za 2016 r.
with Brak komentarzy

      S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA  KULTURALNEGO „CARMEN” ZA ROK  2016 Stowarzyszenie Kulturalne „Carem” w roku 2016 prowadziło działalność artystyczną, statutową i gospodarczą.  W terminach ustawowych złożone zostały sprawozdania merytoryczne i finansowe do Krajowego Rejestru Sądowego i Urzędu Skarbowego Warszawa-Bemowo z działalności Stowarzyszenia Kulturalnego „Carmen” w roku 2015. Zebrania … Czytaj więcej

Sprawozdanie za 2015 r.
with Brak komentarzy

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Kulturalnego  „Carmen” za 2015 r. Stowarzyszenie Kulturalne „Carem” w roku 2015 prowadziło działalność artystyczną, statutową i gospodarczą.  W terminach ustawowych złożone zostały sprawozdania merytoryczne i finansowe do Krajowego Rejestru Sądowego i Urzędu Skarbowego Warszawa-Bemowo z działalności Stowarzyszenia Kulturalnego „Carmen” w roku 2014. Zebrania Zarządu odbyły się systematycznie w miarę … Czytaj więcej

Sprawozdanie za 2014 r.
with Brak komentarzy

 Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Kulturalnego CARMEN za 2014 r.  Stowarzyszenie Kulturalne „Carem” w roku 2014 prowadziło działalność artystyczną, statutową i gospodarczą.  W terminach ustawowych złożone zostały sprawozdania merytoryczne i finansowe do KRS, US i GUS z działalności Stowarzyszenia „Carmen” w roku 2013. Zebrania Zarządu odbyły się raz na kwartał. Protokoły z zebrań Zarządu w załączeniu. … Czytaj więcej

Sprawozdanie za 2013 r.
with Brak komentarzy

 Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Kulturalnego CARMEN, rok 2013  Stowarzyszenie Kulturalne „Carem” w roku 2013 prowadziło działalność artystyczną, statutową i gospodarczą.  W terminach ustawowych złożone zostały sprawozdania merytoryczne i finansowe do KRS, US i GUS z działalności Stowarzyszenia „Carmen” w roku 2012. Zebrania Zarządu odbyły się raz na kwartał. Protokoły z zebrań Zarządu w załączeniu. … Czytaj więcej

Sprawozdanie za 2012 r.
with Brak komentarzy

 Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Kulturalnego CARMEN, rok 2012 Stowarzyszenie Kulturalne „Carem” w roku 2012 prowadziło wytężona działalność artystyczną i statutową.  Od początku roku prowadzone były prace związane z jubileuszem Chóru Mieszanego „Cantate Deo” oraz bieżącą działalnością statutową organizacji. W terminach ustawowych złożone zostały sprawozdania merytoryczne i finansowe do odpowiednich organów … Czytaj więcej