• DZIAŁANIE  NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ W ZAKRESIE KULTURY, REKREACJI I EDUKACJI MUZYCZNEJ,

• ZAPOBIEGANIE WYKLUCZENIOM SPOŁECZNYM WŚRÓD DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH MIESZKAŃCÓW DZIELNIC WARSZAWY I  OKOLIC  POPRZEZ  ZAJĘCIA CHÓRALNE I WARSZTATOWE,

• WSZECHSTRONNE PROPAGOWANIE DZIAŁALNOŚCI CHÓRU CANTATE DEO ORAZ ARTYSTÓW I INSTYTUCJI KULTURY DZIAŁAJĄCYCH W DZIELNICY URSUS M.ST. WARSZAWY,

• PROMOCJA MIĘDZYNARODOWEGO DIALOGU KULTUROWEGO,

• REPREZENTOWANIE INTERESÓW LOKALNEJ SPOŁECZNOSCI W DZIEDZINIE ORGANIZACJI ŻYCIA SPOŁECZNO-KULTURALNEGO W RAMACH UNII EUROPEJSKIEJ POPRZEZ WZMACNIANIE POSTAW PATRIOTYCZNYCH,

• OCHRONA  DOROBKU  ARTYSTYCZNEGO  CHÓRU  CANTATE  DEO,

• OCHRONA   LOKALNYCH  ZABYTKÓW  KULTURY.