with Brak komentarzy

Jak przebiega piąta edycja budżetu partycypacyjnego (na rok 2019)?

ZGŁASZANIE POMYSŁÓW – od 1 grudnia 2017 r. do 22 stycznia 2018 r.

https://twojbudzet.um.warszawa.pl/zglaszanie-pomyslow-2019

WERYFIKACJA POMYSŁÓW – od 23 stycznia do 8 maja 2018 r.

DYSKUSJE O POMYSŁACH – od 26 lutego do 18 marca 2018 r.

GŁOSOWANIE NA POMYSŁY – od 15 do 30 czerwca 2018 r.

WYNIKI GŁOSOWANIA – do 13 lipca 2018 r.