with Brak komentarzy

 Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Kulturalnego CARMEN, rok 2012

Stowarzyszenie Kulturalne „Carem” w roku 2012 prowadziło wytężona działalność

artystyczną i statutową.  Od początku roku prowadzone były prace związane z jubileuszem Chóru Mieszanego „Cantate Deo” oraz bieżącą działalnością statutową organizacji.

W terminach ustawowych złożone zostały sprawozdania merytoryczne i finansowe do odpowiednich organów z działalności Stowarzyszenia „Carmen”.

Zebrania Zarządu odbyły się systematycznie. Protokoły w załączeniu. Omówiono sprawy związane z obchodami 70-lecoa pracy artystycznej Chóru Mieszanego „Cantate Deo”. Zarząd Stowarzyszenia pracował w niezmienionym składzie osobowym.

Komisja rewizyjna jako organ kontrolny pracowała także w niezmienionym składzie osobowym.

W ramach działań programowych Stowarzyszenia zostały zorganizowane następujące projekty kulturalne:

 1. w dniu 29 stycznia 2012 r. w Kościele Św. Józefa Oblubieńca NMP odbył się Koncert Kolęd „Raduj się świecie, przyszedł Pan” w wykonaniu Chóru „Cantate Deo” pod dyrekcją Doroty Męckowskiej i Chóru „Cantus Cordis” z Wołomina pod dyrekcją Władysława Chanasa. Chóry wykonały wspólnie tytułowy utwór pod dyrekcją Doroty Meckowskiej. Koncert był organizowany wspólnie z Parafią Św. Józefa Oblubieńca NMP i Ośrodkiem Kultury ARSUS. W koncercie wzięło udział około 200 widzów.
 2. w dniu 3 lutego 2012 r. zorganizowany został Wieczór Autorski w Ośrodku Kultury ARSUS z Aurelią Es promujący książkę „Kochanek malutki”. Muzykę na spotkanie opracował Rosław. W spotkaniu wzięło udział około 40 osób.
 3. W dniu 1 kwietnia 2012 r. w Kościele Św. Józefa odbyła się Koncert Pasyjny w wykonaniu Chóru „Cantate Deo” pod dyrekcją Doroty Męckowskiej. Koncert wysłuchało około 120 osób.
 4. w dniach 2 – 3 czerwca chór „Cantate Deo” wziął udział w I Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Chóralnej w Ejszyszkach na Litwie. Od kwietnia prowadzone były intensywne przygotowania do występu. Prowadzone były systematyczne warsztaty z emisji głosu oraz repertuarowe. Chór pojechał w 27-osobowym składzie. W Festiwalu wzięło udział 26 chórów z Europy (z Polski, Litwy, Łotwy i Białorusi). Ponadto Chór wystąpił z koncertem towarzyszącym na Mszy św. w Solecznikach. Pieśni w wykonaniu chóru słuchała bardzo liczna rzesza słuchaczy zgromadzonych w świątyni.
 5. w dniu 22 października zorganizowane były warsztaty śpiewacze pieśni mniejszości narodowych i etnicznych w ramach XXI Festiwalu „Wspólnota w kulturze” zorganizowane w Sali św. Cecylii przy Parafii Św. Józefa Oblubieńca NMP w których wzięło udział 35 osób.
 6. 6. 25 listopada zorganizowany został Koncert Jubileuszowy Chóru Cantate Deo w Kościele Św. Józefa Oblubieńca NMP. Chór otrzymał następujące wyróżnienia i nagrody:
 • List Gratulacyjny od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pana Bogdana Zdrojewskiego

 • Dyplom i odznaczenie Pro Masovia przyznawana przez Marszałka Województwa Mazowieckiego pana Adama Struzika. Odznaczeni dyplomami i książkami zostali także wszyscy chórzyści pracujący społecznie na rzecz lokalnej społeczności.  Odznaczenia wręczał pan Zbigniew Czaplicki z Urzędu Marszałkowskiego.

 • w dniu 31 lipca na Uroczystej Sesji Rady Warszawy Chór otrzymał odznaczenie i Nagrodę Miasta Stołecznego Warszawy.

 • Chór otrzymał także pamiątkową statuetkę wydarzeń czerwcowych od Związku Zawodowego „Solidarność”,

 • List gratulacyjny od Rady i Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy,

W ramach partnerstwa pomiędzy Stowarzyszeniem „Carmen” i Ośrodkiem Kultury ARSUS na potrzeby działalności artystycznej Chóru „Cantate Deo” Ośrodek zakupił 2 instrumenty – pianino koncertowe elektroniczne Yamaha 430 i keyboard Yamaha do pracy warsztatowej.

Pianino elektryczne znajduje się w Ośrodku Kultury ARSUS, ul. Traktorzystów 14, zaś keyboard znajduje się w Sali prób chóru przy parafii św. Józefa Oblubieńca, ul. Sosnkowskiego 34. Zakup obu instrumentów sfinansował Ośrodek Kultury „ARSUS”.

Na potrzeby koncertu jubileuszowego zostały zakupione także: bluzki różowe w ilości 30 sztuk, kwiaty sztuczne (element dekoracyjny do stroju) w czterech kolorach dla śpiewaczek chóru w ilości 80 szt.

Koncertowi jubileuszowemu towarzyszyła wystawa retrospektywna z 70-letniej działalności chóru przygotowana przez członków Stowarzyszenia, a wyeksponowana  w dniach 18 – 30 listopada 2012 r.  w Kościele Św. Józefa Oblubieńca NMP.

W ramach jubileuszu wydany został folder chóru. Nagrany został też film ze ścieżką dźwiękową z koncertu oraz reportaż fotograficzny.

Przy okazji jubileuszu Stowarzyszenie Kulturalne „Carmen” podziękowało wszystkim sponsorom i przyjaciołom Stowarzyszenia za pomoc w organizacji jubileuszu Chóru.

Stowarzyszenie kontynuowało umowę partnerską z Ośrodkiem Kultury ARSUS w temacie użyczenia adresu i lokalu dla Stowarzyszenia „Carmen” oraz działalności merytorycznej organizacji.

Organizowane przez Stowarzyszenie imprezy kulturalne spotkały się z wysoka ocena uczestników imprez oraz władz biorących w nich udział.

Strona internetowa była prowadzona społecznie. Opłacona została jedynie domena strony na Wikipedii www.cantatedeo.waw.pl.

Prezes Zarząd Stowarzyszenia kontynuował  udział w pracach Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego. Odbyły się 4 spotkania Komisji.

Prezes Stowarzyszenia była 2-krotnie w tym okresie przedstawicielem Dzielnicowej Komisji w konkursach dotacyjnych z edukacji i sportu ogłaszanych przez Dzielnicę Ursus.

Do sukcesów pracy Zarządu i dzięki wytrwałej i uporczywej pracy jednego z członków Stowarzyszenia należy zaliczyć zakup pianina elektronicznego koncertowego na potrzeby Chóru i drugiego instrumentu warsztatowego. Dzięki wytężonej pracy społecznej dyrygentki i instruktora z emisji głosu chór znacznie poprawił jakość śpiewu, co przełożyło się na występy podczas Festiwalu i koncertu jubileuszowego.  Nie powiodły się plany wydania monografii zespołu, ale materiały zgromadzone do wystawy pozwalają mieć nadzieję, że jest możliwe opracowanie takiego wydawnictwa w przyszłości. Sprawą najważniejsza jest zdobycie odpowiednich funduszy na ten cel.  Z powodu problemów finansowych dwie osoby zostały zwolnione z opłat członkowskich na podstawie złożonych pisemnie próśb za cały rok 2012 r.. Jedna osobą została zwolniona z opłaty składek decyzją Zarządu. Składki członkowskie opłaciły 24 osoby.

W przeciągu całego roku kalendarzowego informacje o Stowarzyszeniu, jego działalności i obchodach rocznicowych ukazywały się w lokalnej prasie, m.in. w Dzienniku Ursusa, Fleszu Mazowsza, Co? Gdzie? Kiedy? na Mazowszu, Nasza Ochota, Ursus, Włochy, Nasz Ursus. Na Yuotube.pl znalazły się dwa utwory wykonane przez Chór podczas I Międzynarodowego Festiwalu w Ejszyszkach na Litwie. Materiały fotograficzne z obchodów można też znaleźć na stronie Ośrodka Kultury ARSUS www.arsus.pl oraz informacje o działalności organizacji na stronach internetowych www.cojestgrane.pl, koncertowania.pl, chortownia.pl.

W ramach działalności  prezes Zarządu brała udział w szkoleniach i debatach tj. „Kultura do.finansowana” organizowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, konsultacje w sprawie pisania wniosków o fundusze unijne dla ngo, szkolenie z fundrisingu organizowane przez Fimango, pozyskiwanie funduszy i pisanie wniosków organizowane przez Stowarzyszenie KRA. Staraliśmy się także o uzyskanie pomocy konsultanta  z organizacji KRA, który pomógłby organizacji prowadzić sprawy księgowe. Niestety nie skutecznie. 2 osoby z Zarządu było na konsultacjach z prowadzenia księgowości organizowane przez Stowarzyszenie Szpitalna. Nawiązany został też kontakt z Fundacją im. Stefana Batorego w sprawie aplikowania do programu „Śpiewamy” (zajęcia warsztatowe ze śpiewu dla amatorskich grup śpiewaczych).

W dniu 27 grudnia w Sali prób odbyło się ostatnie spotkanie Stowarzyszenia w roku 2012. Na spotkaniu wręczone zostały dyplomy członkom chóru podsumowujące działalność społeczną każdej osoby  zespole.

Za wszystkie działania związane z całoroczną pracą Zarząd Stowarzyszenia dziękuje instytucjom: Zarządowi i Radzie Dzielnicy Ursus, Wydziałowi Kultury i Promocji Dzielnicy, Parafii Św. Józefa Oblubieńca, Ośrodkowi Kultury ARSUS, Dzielnicowej Radzie Dialogu Społecznego. Dziękujemy zaprzyjaźnionym organizacjom i chórom za wsparcie. Dziękujemy naszym członkom i członkom chóru Cantate Deo obecnym i byłym. Dziękujemy bardzo gorąco tym wszystkim, dzięki którym udało się zorganizować obchody jubileuszowe. Dziękujemy Stowarzyszeniu Obywatelskiemu w Ursusie za pomoc finansową i wsparcie. Dziękujemy Księdzu Dziekanowi za wsparcie wyjazdu Chóru na Litwę i obchody jubileuszowe.

 

 

Sprawozdanie sporządzono dnia 30.12.2012 r.

 

Podpisy Zarządu:

 

 

Prezes Bożena Iwaniukowicz……………………………………………………………….

 

 

V-ce Prezes Beata Onisk ………………………………….………………………………….

 

 

Skarbnik Dorota Męckowska ………………………………..………………………………

 

 

Sekretarz Małgorzata Skomra ………………………….……………………………………

 

 

Członek Zarządu Elżbieta Kozłowska ………………….…………………………………..