with Brak komentarzy

 Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Kulturalnego CARMEN, rok 2013

 Stowarzyszenie Kulturalne „Carem” w roku 2013 prowadziło działalność artystyczną, statutową i gospodarczą.  W terminach ustawowych złożone zostały sprawozdania merytoryczne i finansowe do KRS, US i GUS z działalności Stowarzyszenia „Carmen” w roku 2012.

Zebrania Zarządu odbyły się raz na kwartał. Protokoły z zebrań Zarządu w załączeniu. Zarząd Stowarzyszenia pracował w niezmienionym składzie osobowym.

Komisja rewizyjna, jako organ kontrolny pracowała także w niezmienionym składzie osobowym.

W ramach działań programowych Stowarzyszenia zostały zorganizowane następujące projekty kulturalne:

 1. w dniu 27 stycznia 2013 r. w Kościele Św. Józefa Oblubieńca NMP odbył się Koncert Kolęd „Dzisiaj w Betlejem” w wykonaniu Chóru „Cantate Deo” pod dyrekcją Doroty Męckowskiej. Koncert był organizowany wspólnie z Parafią Św. Józefa Oblubieńca NMP i Ośrodkiem Kultury ARSUS. W koncercie wzięło udział około 180 widzów.
 2. W dniu 24 marca 2013 r. w Kościele Św. Józefa odbyła się Koncert Pasyjny w wykonaniu Chóru „Cantate Deo” pod dyrekcją Doroty Męckowskiej. Koncert wysłuchało około 120 osób.
 3. w dniu 24 maja 2013 r. chór Cantate Deo został zaproszony na inauguracyjny występ w Koncercie Laureatów Konkursu Śpiewaczego „Tulipanada” organizowanego przez Dom Kultury „Kolorowa” w Ośrodku Kultury ARSUS. W koncercie wzięło udział około 300 osób.
 4. 9 czerwca chór „Cantate Deo” wystąpił na Festynie Parafialnym w Parku Czechowickim. Ze względu na złą pogodę większość zespołów odwołała występ, ale chór śpiewający bez nagłośnienia mógł wystąpić na scenie plenerowej z przygotowanym repertuarem. Występ obejrzało około 100 osób.
 5. 11 czerwca o godz. 18.oo w Domu Kultury Kolorowa przy ul. Sosnkowskiego 16 Stowarzyszenie zorganizowało wieczór autorski Zdzisława Dostawa i promocję jego książki „Pod prąd”. Chór Cantate Deo wystąpił z krótkim koncertem. W spotkaniu wzięło udział około 40 osób.
 6. 23 czerwca odbył się kolejny plener z udziałem Chóru Cantate Deo, a mianowicie I Dzielnicowy Festiwal Edukacji Kulturalnej URSUS ART., którego organizatorem był Ośrodek Kultury ARSUS. W plenerze uczestniczyło wiele zespołów związanych z placówkami Kultury dzielnicy, zaś występy obejrzało około 500 osób.
 7. 27 czerwca chór zaśpiewał na mszy z okazji 80 urodzin byłego członka chóru, a obecnie zamieszkałego w Komorowie. Koncertu wysłuchało około 100 osób, zaś miejscem koncertowania był kościół w Komorowie.
 8. w dniu 24 października odbyły się otwarte warsztaty śpiewacze pieśni mniejszości narodowych i etnicznych zorganizowane w Sali św. Cecylii przy Parafii Św. Józefa Oblubieńca NMP, w których wzięło udział 35 osób.
 9. 9. 11 listopada zorganizowany został Koncert „Sen o Ojczyźnie” w wykonaniu Chóru Cantate Deo i dwóch ursuskich zespołów ze Szkoły Podstawowej Nr 4 Zespół Wokalno-Instrumentalny pod dyrekcją Małgorzaty Kołacińskiej i z Gimnazjum Nr 131 chór „Cantemus” pod dyrekcją Bożeny Kuśmierek. Koncert odbył się w Kościele Św. Józefa Oblubieńca NMP. Wystąpiło łącznie 90 śpiewaków, zaś koncertu wysłuchało około 300 osób. Koncert odbywał się pod honorowym Patronatem Rady i Zarządu Dzielnicy Ursus.
 10. 13 grudnia – otwarte warsztaty tradycji i zwyczajów bożonarodzeniowych w Sali św. Aniołów w Parafii Św. Józefa Oblubieńca NMP. W warsztatach wzięło udział około 50 osób.

 

W 2013 roku Stowarzyszenie uzyskało grant w wysokości 3600 zł na organizację warsztatów dla chóru Cantate Deo. Grant z Funduszu im. Staszka Jończyka „Śpiewaj” z Fundacji Stefana Batorego realizowany był w dniach 10 września – 13 grudnia 2013 r. i w ramach projektu  zorganizowano 14 warsztatów z emisji głosu dla członków Chóru Cantate Deo, 2 otwarte warsztaty dla publiczności, 2 próby z akompaniatorem. Efektem pracy warsztatowej był poniekąd koncert „Sen o Ojczyźnie” oraz planowany występ z drugim chórem – beneficjentem funduszu „Śpiewaj” w Podkowie Leśnej w dniu 16 lutego 2014 r.

Stowarzyszenie kontynuowało umowę partnerską z Ośrodkiem Kultury ARSUS w temacie użyczenia adresu i lokalu dla Stowarzyszenia „Carmen” oraz działalności merytorycznej organizacji.

Organizowane przez Stowarzyszenie imprezy kulturalne spotkały się z wysoką oceną uczestników imprez oraz władz biorących w nich udział.

Strona internetowa była prowadzona społecznie. Opłacona została jedynie domena strony na Wikipedii www.cantatedeo.waw.pl.

Prezes Zarząd Stowarzyszenia kontynuował  udział w pracach Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego. Odbyły się 4 spotkania Komisji. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia wzięli też udział w pracach Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego realizowanego w dzielnicy Ursus.

Prezes Stowarzyszenia była 2-krotnie w tym okresie przedstawicielem Dzielnicowej Komisji w konkursach dotacyjnych z edukacji i sportu ogłaszanych przez Dzielnicę Ursus.

Z powodu problemów finansowych lub wyjazdu trzy osoby zostały zwolnione z opłat członkowskich na podstawie decyzji Zarządu.  Decyzją Zarządu 3 osoby zostały przyjęte w poczet członków Stowarzyszenia.  Składki członkowskie opłaciły 24 osoby.

W przeciągu całego roku kalendarzowego informacje o Stowarzyszeniu, jego działalności ukazywały się w lokalnej prasie, m.in. w Dzienniku Ursusa, Fleszu Mazowsza, Nasza Ochota, Ursus, Włochy, Nasz Ursus. Informacja o działaniach Stowarzyszenia i Chóru ukazały się w katalogu „Z lepszej półki” reklamującego działalność organizacji pozarządowych na Mazowszu oraz na stronie internetowej www.zlepszejpolki.pl. Chór został też umieszczony w miesiącu lipcu w kalendarzu „Z lepszej półki” na rok 2014.

Z lepszej półki – udział w debacie z prof. Yunusem, kalendarz i wydanie katalogu na ofertę działań organizacji pozarządowych na Mazowszu.

SZKOLENIA:

W ramach działalności  prezes Zarządu brała udział w szkoleniach i debatach tj.

 1. w Seminarium w dniu 20 marca przy ul. Szpitalnej 5/5 na temat sprawozdawczości ngo i zamykania roku budżetowego organizacji, „Sprawozdanie merytoryczne i finansowe – co to jest, jak je czytać?”
 2. 16 – 17 kwietnia 2013 r. udział w wyjazdowym szkoleniu w Płocku pt „Skuteczne pozyskiwanie funduszy na działalność organizacji”. Organizatorem szkolenia była Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Udział 1 członka Zarządu.
 3. 29 kwietnia szkolenie nt. ekonomii społecznej na ul Kłopotowskiego 15Pozyskiwanie środków na działalność organizacji”,
 4. 3 października udział w wykładzie prof. Yunusa „Czas na przedsiębiorczość społeczną” w Ministerstwie Gospodarki połączony z wystawą podmiotów ekonomii społecznej – zdjęcia z zajęć chóru Cantate Deo,
 5. warsztaty dla członków DKDS w Centrum Komunikacji Społecznej w dniu 28 listopada organizowane przez Federacje Maziowa nt., Lepszej współpracy w dzielnicach – warsztat wymiany i ewaluacji doświadczeń dla dzielnicowych komisji dialogu społecznego oraz urzędników z nimi współpracujących,
 6. 4 grudnia udział w szkoleniu „Jak poprawnie wypełniać wniosek o dotacje” na ul Niecałej 2,
 7. udział w konsultacjach z zakresu promocji organizacji i prowadzenia strony internetowej (1 osoba członek Zarządu) w dniu 11 grudnia 2013 r. w Centrum Szpitalna.

Ponadto:

 • konsultacje o pozyskiwanie środków finansowych dla organizacji (Konsultacje telefoniczne udzielane przez członków Stowarzyszenia Anioły Filantropii – (fundrising),

 • konsultacje na temat uzyskania statusu OPP dla organizacji (2 osoby) i zmian w statucie. Konsultacje w Stowarzyszeniu BORIS.

 

W dniu 26 grudnia chór zaśpiewał na mszy w Kościele Św. Józefa w Warszawie.

 

Za wszystkie działania związane z całoroczną pracą Zarząd Stowarzyszenia dziękuje instytucjom: Zarządowi i Radzie Dzielnicy Ursus, Wydziałowi Kultury i Promocji Dzielnicy, Parafii Św. Józefa Oblubieńca, Ośrodkowi Kultury ARSUS, Dzielnicowej Radzie Dialogu Społecznego oraz Zespołowi ds. Budżetu Partycypacyjnego dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Serdecznie dziękujemy Stowarzyszeniu Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS i Warszawskiemu Centrum Organizacji Pozarządowych Centrum Szpitalna za pomoc merytoryczną i wsparcie konsultacyjne. Dziękujemy gorąco dyrekcji Szkoły Podstawowej Nr 4 oraz Gimnazjum Nr 131 za wspólne przedsięwzięcia. Dziękujemy paniom Małgorzacie Kołacińskiej i Bożenie Kuśmierek oraz uczniom ww szkół za wspólne działania kulturalne. Dziękujemy naszym członkom i członkom chóru Cantate Deo za całoroczną wytężoną pracę na rzecz organizacji, dzielnicy i miasta stołecznego Warszawy.

 

 

Sprawozdanie sporządzono dnia 30.12.2013 r.

 

Podpisy Zarządu:

 

Prezes Bożena Iwaniukowicz……………………………………………………………….

 

 

V-ce Prezes Beata Onisk ………………………………….………………………………….

 

 

Skarbnik Dorota Męckowska ………………………………..………………………………

 

 

Sekretarz Małgorzata Skomra ………………………….……………………………………

 

 

Członek Zarządu Elżbieta Kozłowska ………………….…………………………………..