with Brak komentarzy

 Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Kulturalnego CARMEN za 2014 r.

 Stowarzyszenie Kulturalne „Carem” w roku 2014 prowadziło działalność artystyczną, statutową i gospodarczą.  W terminach ustawowych złożone zostały sprawozdania merytoryczne i finansowe do KRS, US i GUS z działalności Stowarzyszenia „Carmen” w roku 2013.

Zebrania Zarządu odbyły się raz na kwartał. Protokoły z zebrań Zarządu w załączeniu. Zarząd Stowarzyszenia pracował w niezmienionym składzie osobowym.

Komisja rewizyjna, jako organ kontrolny pracowała także w niezmienionym składzie osobowym.

W ramach działań programowych Stowarzyszenia zostały zorganizowane następujące projekty kulturalne:

 1. w dniu 26 stycznia 2014 r. w Kościele Św. Józefa Oblubieńca NMP odbył się Koncert Kolęd „My też pastuszkowie” w wykonaniu Chóru „Cantate Deo” pod dyrekcją Doroty Męckowskiej oraz 2 chórów szkolnych: Chóru Cantemus pod dyrekcją Bożeny Kuśmierek z Gimnazjum 131 oraz Zespołu Wokalno-Instrumentalnego ze Szkoły Podstawowej Nr 4 pod dyrekcją Małgorzaty Kołacińskiej. Koncert był organizowany wspólnie z Parafią Św. Józefa Oblubieńca NMP i Ośrodkiem Kultury ARSUS. W koncercie wzięło udział około 100 wykonawców=, zaś koncert wysłuchało ok. 500 widzów.

 

 

 

 1. 16 lutego o godz. 16.30 w Podkowie Leśnej w Centrum Kultury odbył się koncert „Piosenka jest dobra na wszystko” w wykonaniu Chórów Alegrezza del Canto i Cantate Deo – beneficjenci Funduszu im. Staszka Jończyka „Śpiewaj” dystrybuowana przez Fundację im. Stefana Batorego. Organizator: Fundusz Śpiewaj.

Odbyła się także zbiórka funduszy na działalność funduszu – aukcja przedmiotów – zebrano ok. 700 zł do 1.000 zł. Koncert zobaczyło 150 osób.

 

 1. 29 marca 2014 r. Chór wziął udział w XIII Festiwalu Chórów, Kabaretów i Zespołów Seniora organizowanym przez Dom Kultury „Zacisze”, ul. Blokowa 1. Zespół zajął 3 miejsce w kategorii Chóry. Na uroczystym zakończeniu Festiwalu zespół otrzymał okolicznościowe podziękowania, statuetkę, dyplom oraz kosz podarunkowy.

 

 1. W dniu 13 kwietnia 2014 r. o godz. 13.30 w Kościele Św. Józefa odbyła się Koncert Pasyjny „Ojcze, jeśli możliwe” w wykonaniu Chóru „Cantate Deo” pod dyrekcją Doroty Męckowskiej. Koncertu wysłuchało około 120 osób.

 

 

 1. 19 czerwca o godz. 12.oo Chór uczestniczył w dorocznych obchodach Święta Bożego Ciała i uczestniczył w procesji związanej z obchodami ww święta. W uroczystościach uczestniczyło około 5.000 ludzi.

 

 1. w dniu 21 października odbyły się otwarte warsztaty śpiewacze pieśni mniejszości narodowych i etnicznych „Łemko-folk” w ramach 22 Festiwalu Mniejszości narodowych i Etnicznych „Wspólnota w kulturze” zorganizowane w Sali św. Cecylii przy Parafii Św. Józefa Oblubieńca NMP, w których wzięło udział 35 osób.
 2. 7. 11 listopada zorganizowany został Koncert w Rocznicę Odzyskanie Niepodległości w wykonaniu Chóru Cantate Deo Koncert odbył się w Kościele Św. Józefa Oblubieńca NMP. Koncertu wysłuchało około 300 osób. Koncert odbywał się pod honorowym Patronatem Rady i Zarządu Dzielnicy Ursus. Chór nawiązał współpracę z nowym akompaniatorem mieszkańcem dzielnicy Ursus.

 

 1. 2223 listopada w parafii Św. Józefa Oblubieńca NMP miało miejsce nawiedzenie kopii obrazu NMP. Chór uczestniczył we mszy powitalnej obrazu w dniu 22 listopada, w czuwaniu w godz. 5.oo – 6.oo oraz w dniu 23 listopada we mszy.

 

 1. 24 grudnia w godz. 23.30 Chór śpiewał przed mszą pasterską koncert kolęd w Kościele Św. Józefa Oblubieńca NMP. Koncertu wysłuchało około 400 osób.

 

W 2014 roku Stowarzyszenie uzyskało kontrakty na dwa zadania kulturalne:

 • organizację warsztatów śpiewaczych – faktura na kwotę 1.200 zł, uczestniczyło w zajęciach 35 osób,

 • występ chóru w ramach obchodów Święta Niepodległości – kwota 2.500 zł.

 

Stowarzyszenie kontynuowało umowę partnerską z Ośrodkiem Kultury ARSUS w zakresie użyczenia adresu i lokalu dla Stowarzyszenia „Carmen” oraz działalności merytorycznej organizacji.

Organizowane przez Stowarzyszenie imprezy kulturalne spotkały się z wysoką oceną uczestników imprez oraz władz biorących w nich udział.

Strona internetowa była prowadzona społecznie. Opłacona została jedynie domena strony na Wikipedii www.cantatedeo.waw.pl.

Prezes Zarząd Stowarzyszenia kontynuował  udział w pracach Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego oraz w pracach Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego.

W roku 2014 zostały złożone 2 projekty do Budżetu partycypacyjnego: monografia Chóru Cantate Deo (wnioskodawca – Bożena Iwaniukowicz) oraz organizacja warsztatów dla dzieci i młodzieży w dzielnicy Ursus (wnioskodawca – Beata Onisk). Niestety oba projekty pomimo pozytywnej weryfikacji merytorycznej nie uzyskały odpowiedniego wsparcia społecznego i nie udało się zdobyć grantu.  W trakcie roku 2014 r. odbyły się 4 spotkania Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego oraz comiesięczne spotkania Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego. Prowadzone były też kampanie promujące ideę Budżetu Partycypacyjnego podczas imprez dzielnicowych.

Organizatorem działań był Urząd Dzielnicy Ursus.

Prezes Stowarzyszenia była w tym okresie przedstawicielem Dzielnicowej Komisji w konkursach dotacyjnych z zakresu  sportu ogłaszanych przez Dzielnicę Ursus.

Prezes Stowarzyszenia brała także udział w posiedzeniu Zespołu grantowego przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego z dziedziny sportu i turystyki.

14 i 15 marca 2014 r. w Warszawie obchodzono 70 rocznica utworzenia Batalionu AK MIOTŁA  w Centralnej Bibliotece Wojskowej oraz na Placu Powstańców Warszawy. Na wniosek Prezydenta RP w dniu 17 lutego 2014 r. Komandosi z Lublińca zostali spadkobiercami tradycji Batalionu „Miotła”. W uroczystych obchodach uczestniczyli członkowie Stowarzyszenia „Carmen”.

 

 

 

 

W roku 2104 czterech członków zostało skreślonych z listy organizacji, 3 osoby przyjęto. W roku 2014 Stowarzyszenie liczyło 26 członków, 1 osoba została zwolnione z opłat członkowskich na podstawie decyzji Zarządu.  Składki członkowskie opłaciły 23 osób, 2 osoby z powodów osobistych i wyjazdów zawiesiły członkowstwo.

Od stycznia 2014 roku została podwyższona kwota składki członkowskiej i wyniosła 7 zł za miesiąc od osoby – członka Stowarzyszenia.

SZKOLENIA:

W ramach działalności  prezes Zarządu brała udział w szkoleniach i debatach tj.

 1. w dwudniowym seminarium Kongres Kobiet organizowanym w 9 i 10 maja w Pałacu Kultury i Nauki – Sala Kongresowa.
 2. 12 grudnia 2014 r. udział w debacie Superwoman na rynku pracy organizowanym prze Stowarzyszenie Kongres Kobiet w salach Prezesa Rady Ministrów Al. Ujazdowskie 3/5 w Warszawie,
 3. 15 i 16 grudnia szkolenie Kontent Marketing Export – marketing internetowy organizacji.

 

Za wszystkie działania związane z całoroczną pracą Zarząd Stowarzyszenia dziękuje instytucjom: Zarządowi i Radzie Dzielnicy Ursus, Wydziałowi Kultury i Promocji Dzielnicy, Parafii Św. Józefa Oblubieńca, Ośrodkowi Kultury ARSUS, Dzielnicowej Radzie Dialogu Społecznego oraz Zespołowi ds. Budżetu Partycypacyjnego dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Dziękujemy gorąco dyrekcji Szkoły Podstawowej Nr 4 oraz Gimnazjum Nr 131 za wspólne przedsięwzięcia. Dziękujemy paniom Małgorzacie Kołacińskiej i Bożenie Kuśmierek oraz uczniom ww szkół za wspólne działania kulturalne. Dziękujemy naszym członkom i członkom chóru Cantate Deo za całoroczną wytężoną pracę na rzecz organizacji, dzielnicy i miasta stołecznego Warszawy.

 

 

Sprawozdanie sporządzono dnia 31.12.2014 r.

 

Podpisy Zarządu:

 

Prezes Bożena Iwaniukowicz……………………………………………………………….

 

 

V-ce Prezes Beata Onisk ………………………………….………………………………….

 

 

Skarbnik Dorota Męckowska ………………………………..………………………………

 

 

Sekretarz Małgorzata Skomra ………………………….……………………………………

 

 

Członek Zarządu Elżbieta Kozłowska ………………….…………………………………..