NASZA MISJA

• DZIAŁANIE  NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ W ZAKRESIE KULTURY, REKREACJI I EDUKACJI MUZYCZNEJ,
• ZAPOBIEGANIE WYKLUCZENIOM SPOŁECZNYM WŚRÓD DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH MIESZKAŃCÓW DZIELNIC WARSZAWY I  OKOLIC  POPRZEZ  ZAJĘCIA CHÓRALNE I WARSZTATOWE,
• WSZECHSTRONNE PROPAGOWANIE DZIAŁALNOŚCI CHÓRU CANTATE DEO ORAZ ARTYSTÓW I INSTYTUCJI KULTURY DZIAŁAJĄCYCH W DZIELNICY URSUS M.ST. WARSZAWY,
• PROMOCJA MIĘDZYNARODOWEGO DIALOGU KULTUROWEGO,
• REPREZENTOWANIE INTERESÓW LOKALNEJ SPOŁECZNOSCI W DZIEDZINIE ORGANIZACJI ŻYCIA SPOŁECZNO-KULTURALNEGO W RAMACH UNII EUROPEJSKIEJ POPRZEZ WZMACNIANIE POSTAW PATRIOTYCZNYCH,
• OCHRONA  DOROBKU  ARTYSTYCZNEGO  CHÓRU  CANTATE  DEO,
• OCHRONA   LOKALNYCH  ZABYTKÓW  KULTURY.
 

SKŁAD ZARZĄDU STOWARZYSZENIA KULTURALNEGO „CARMEN”

Bożena Iwaniukowicz – Prezes Zarządu
Waldemar Witowski – Z-ca Prezesa Zarządu
Dorota Męckowska – Skarbnik
Małgorzata Skomra – Sekretarz
Elżbieta Kozłowska – członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:
Anna Łapińska – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Ewa Thiel – Z-ca Przewodniczącego Komisji
Małgorzata Szaniawska – członek Komisji